LRP Electronic 120202 - S10 Blast TC 2 Clubracer Non-RTR ohne Reifen und Karosserie - 1 10 4WD Elektro Touring Car